Artikelen, Hoofdstukken en Boeken


 • Van Dijk, C. R. A., Vervloed, M. P. J., & Wijgergangs, W. G. M. A. M. (1998). Gedragsproblemen bij jonge kinderen met een visuele beperking. In R. Didden, J. de Moor, B. van Waesberghe, & C. Buijsen (Eds.) Gedragsproblemen bij jonge gehandicapte kinderen (pp. 92-106) SWP: Utrecht. PDF


 • Vervloed, M. P. J. (2000). Revisie Reynell-Zinkinschalen.  In C. R. A. Van Dijk, C. J. van Gendt, A. Jongejan, & M. T. Vink (Eds.)  Ontwikkeling in begeleiding, 25 jaar vroegbegeleiding aan slechtziende en blinde kinderen (pp. 46-59). Bartiméus, Theofaan en Visio. PDF


 • Vervloed, M. P. J. (2001). Slaapproblemen en visuele stoornissen. In R. Didden & L. M. G. Curfs (Eds.). Slaap en slaapproblemen bij verstandelijk gehandicapten (pp. 72-84). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. PDF


 • Vervloed, M.P.J., Flapper, B. Knoors, H. & van Dijk, J.P.M. (2015). Aandoeningen van gezichtsvermogen en gehoor. In M. Hadders-Algra, K. Maathuis, R.F. Pangalila, J. G. Becher, & J. de Moor (Eds.). Kinderrevalidatie (pp. 615-631). Assen: Koninklijke van Gorcum.


 • Marianne van de Vinne, Anneke Blok, Karen van Hulten-Wemelsfelder, Stephanie van Lenningh-Dopper, Yvette Verweij, Mathijs Vervloed, Marjolein Zwaan. (2018). Theoretisch kader voorbereidend topografie bij de methoden “An en Jan” en “Waar ben ik?”. Koninklijke Visio, Huizen


 • Saskia Damen & Mathijs Vervloed (2019). Kinderen en jongeren met visuele beperkingen en doofblindheid. In Hans Grietens, Johan Vanderfaeillie en Bea Maes (red.) Handboek Jeugdhulpverlening, Deel 1. Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen (pp. 201-244). Tweede editie. Leuven/Den Haag, ACCO. ISBN: 9789463797191.

Artikelen in het Nederlands

 • Vervloed, M.P.J., Kalverboer, A.F., & van Geert, P.L.C. (1992). Het COP-onderzoek naar leerprocessen bij premature baby's. Nieuwsbulletin Vereniging van Ouders van Couveusekinderen, 1, 28-31.


 • Vervloed, M.P.J. (1994). Werktuiggebruik en ecologisch relationisme. (bespreking van Lieselotte van Leeuwen, The emergence of tool use in young children, Academisch proefschrift, Katholieke Universiteit Nijmegen). Psychologie en Maatschappij, 66, 65-68.


 • Vervloed, M.P.J. (1996).  Learning in preterm infants, habituation, operant conditioning and their associations with motor development, Tijdschrift voor Kindergeneeskunde, 64, 2, 79-80.


 • Vervloed, M.P.J. (1996). Slaaphouding en toedekken van zuigelingen en peuters, enkele aanbevelingen. Bartiméus Info, 4, 3, 3-4.


 • Van Erp, L. & Vervloed M. P. J., (1999). Behandeling van gedragsproblemen. De Kijk, 10, 4, 4-8.


 • Wauters, L., Knoors, H., Aarnoutse, C, & Vervloed M., (2001). Dove kinderen leren lezen: perspectieven van woordherkenningstraining. Pedagogische Studiën, 78, 4, 256-270.


 • Wauters, L. N., Knoors, H., Aarnoutse, C. & Vervloed, M. P.J.  (2001). Computerondersteunende training van woordherkenning bij dove kinderen. Van Horen Zeggen, 42, 2, 12-17.


 • Vervloed M.,& Joosten, A., (2001). Onderzoek bij slechtziende peuters, verschillen tussen kinderen met albinisme en andere slechtziende kinderen. De Kijk, 12, 2, 4-7.


 • Van Dijck, T., Ten Hoeve, C., Verbunt, H., & Vervloed, M. (2001). Visuele stimulering. Unpublished article Sensis, Grave.


 • Vervloed, M. (2001). Visuele stimulering, een theoretisch kader. In T. van Dijck, C. Ten Hoeve, H. Verbunt, & M. Vervloed (Eds.) Visuele stimulering (pp 4-18), Unpublished article Sensis, Grave.


 • Vervloed, M. & Van Dijck, T. (2001). Indicaties en overwegingen. In T. van Dijck, C. Ten Hoeve, H. Verbunt, & M. Vervloed (Eds.) Visuele stimulering (pp 31-35), Unpublished article Sensis, Grave.


 • Vervloed, M. (2001). Taakanalyse en visueel afhankelijke taaktraining. In T. van Dijck, C. Ten Hoeve, H. Verbunt, & M. Vervloed (Eds.) Visuele stimulering (pp 56-60), Unpublished article Sensis, Grave.


 • Maas, A, Hoevenaars, E. & Vervloed, M. (2002). Onderzoek naar slaapproblemen bij kinderen met een visuele beperking. De Kijk, 13, 1, 4-8. PDF


 • Maas, A., & Vervloed, M.P.J. (2002). Slaapproblemen??? Onderzoek naar slaapproblemen bij kinderen met een visuele beperking. FOVIG Nieuws, 2.


 • Vervloed, M. P. J., Admiraal, R., & van den Boom, M. (2003). Over gedragskenmerken. Nieuwsbrief netwerk CHARGE, 12, 3-4.


 • Verbunt-Brattinga, H.J.M., Lijnders-Kunen, H.E.J.M., & Vervloed, M.P.J. (2006). De ontwikkeling van een diagnostisch protocol voor kinderen met complexe visuele problemen. Tijdschrift voor Orthoptie, 31, 1, 1-14. PDF


 • Piso, F., Knoors, H. & Vervloed, M. (2009). Vriendschaprelaties van dove en slechthorende adolescenten. Van Horen Zeggen, 50, 10-17. PDF


 • Driessen, L. & Vervloed, M. P. J. (2015). Maakt de soort beperking een verschil voor de attitudes van middelbare scholieren ten opzichte van jongeren met een beperking? Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54, 11, 473-487. PDF


 • De Velde, M & Vervloed, M. (2018). De Behoeftes van Ouders bij het Opvoeden van hun Kind met een Progressieve Aandoening. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 57, 9-10, 226-239. PDF
boek Kinderrevalidatie
Oxford handbook of deaf studies in language

Artikelen in het Engels

 • Vervloed, M. P. J., Hamers, J. H. M., van Mens-Weisz, M. M., & Timmer-van de Vosse, H. (2000). New age levels for the Reynell-Zinkin developmental scales for young visually handicapped children. Journal of Visual Impairment & Blindness, 94, 10, 613-624. LINK AFB Press PDF


 • Vervloed, M. P. J., Ormel, E. A. & Schiphorst, S. A. M. (2001). Measuring everyday visual discrimination in visually impaired children with the Sonksen picture guide to visual function. Child: Care, Health, and Development, 27, 4, 365-376. DOI: 10.1046/j.1365-2214.2001.00201.x PDF


 • Wauters, L. N., Knoors, H., Vervloed, M. P. J., & Aarnoutse, C. A. J. (2001). Sign facilitation in word recognition. Journal of Special Education, 35, 1, 31-40. doi:10.1177/002246690103500104 PDF


 • Vervloed, M. P. J., Hoevenaars, E., & Maas, A. (2003). Behavioral treatment of sleep problems in a child with visual impairment. Journal of Visual Impairment & Blindness, 97, 1, 28-37. LINK AFB Press PDF


 • Bosman, A.M.T. Gompel, M., Vervloed, M.P.J., & Van Bon, W.H.J. (2006). Low Vision Affects the Reading Process Quantitatively, but Not Qualitatively. Journal of Special Education, 39, 4, 208-219. doi:10.1177/00224669060390040201 PDF


 • Vervloed, M.P.J., Hoevenaars-van den Boom, M.A.A., Knoors, H., Van Ravenswaaij, C. &, Admiraal, R.J.C. (2006). CHARGE Syndrome: Relations between Behavioural Characteristics and Medical Conditions. American Journal of Medical Genetics, part A, 140A, 851-862, doi:10.1002/ajmg.a.31193. PDF


 • Marschark, M., Leigh, G., Sapere, P., Burnham, D., Convertino, C., Stinson, M., Knoors, H., Vervloed, M. P. J., & Noble, W. (2006). Benefits of Sign Language Interpreting and Text Alternatives for Deaf Students' Classroom Learning. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 11, 421-437. doi:10.1093/deafed/enl013 PDF


 • Vervloed, M.P.J., van Dijk, R.J.M., Knoors, H., & van Dijk, J.P.M. (2006). Interaction between the teacher and the congenitally deafblind child. American Annals of the Deaf, 151, 3, 336-344. doi:10.1353/aad.2006.0040 PDF


 • Vervloed, M.P.J., Janssen, N. & Knoors, H. (2006). Visual rehabilitation of children with visual impairment. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 27, 6, 493-506. doi:10.1097/00004703-200612000-00008 PDF


 • Cox, R.F.A., Reimer, A.M., Verezen, C.A., Smitsman, A.W., Vervloed, M.P.J., & Boonstra, N.F. (2009). Young Children's Use of a Visual Aid: An Experimental Study on the Effectiveness of Training. Developmental Medicine and Child Neurology, 51, 460-467. doi:10.1111/j.1469-8749.2008.03228.x PDF


 • Hoevenaars-van den Boom, M.A.A., Antonissen, A.C.F.M., Knoors, H., & Vervloed, M.P.J. (2009). Differentiating Characteristics of Deafblindness and Autism in People with Congenital Deafblindness and Profound Intellectual Disability. Journal of Intellectual Disability Research, 53, 6, 548-558. doi:10.1111/j.1365-2788.2009.01175.x PDF


 • Withagen,A., Vervloed, M.P.J., Janssen, N.M., Knoors, H., & Verhoeven, L. (2009). The Tactual Profile: an Assessment Procedure for Tactual Functioning of Children who are Blind. British Journal of Visual Impairment, 27, 3, 221-238. PDF


 • Withagen,A., Vervloed,M.P.J., Janssen, N.M., Knoors, H., & Verhoeven, L. (2010) Tactile Functioning in Children with Blindness: A Clinical Perspective. Journal of Visual impairment and Blindness, 104, 1, 43-54. LINK AFB Press PDF


 • Vervloed, M. P. J., Hendriks, A. W. & Van den Eijnde, E. (2011). The effects of mothers’ past infant-holding preferences on their adult children’s face processing lateralization. Brain and Cognition, 75, 248–254. doi:10.1016/j.bandc.2011.01.002 PDF


 • Withagen, A., Kappers, A.M.L., Vervloed, M.P.J., Knoors, H. & Verhoeven, L. (2012). Haptic Object Matching by Blind and Sighted Adults and Children. Acta Psychologica, 139, 261–271. doi:10.1016/j.actpsy.2011.11.012 PDF


 • Pijnacker, J., Vervloed, M.P.J., & Steenbergen, B. (2012) Pragmatic abilities in children with congenital visual impairment: an exploration of nonliteral language and advanced theory of mind understanding. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42, 11, 2440-2449. doi:10.1007/s10803-012-1500-5 PDF


 • De Laat, S., Freriks, E, & Vervloed, M.P.J. (2013). Attitudes of children and adolescents towards persons who are deaf, blind, paralyzed or intellectually disabled. Research in Developmental Disabilities, 34, 855-863. doi:10.1016/j.ridd.2012.11.004 PDF


 • Withagen, A., Kappers, A.M.L., Vervloed, M.P.J., Knoors, H. & Verhoeven, L. (2013). Short Term Memory and Working Memory in Blind and Sighted Children. Research in Developmental Disabilities, 34, 2161–2172. doi:10.1016/j.ridd.2013.03.028 PDF


 • Withagen, A., Kappers, A.M.L., Vervloed, M.P.J., Knoors, H. & Verhoeven, L.(2013). The use of Exploratory Procedures by blind and sighted adults and children. Attention, Perception, & Psychophysics, 75, 1451–1464. doi:10.3758/s13414-013-0479-0 PDF


 • Chacón-López, H., Dolores López-Justicia, M., & Vervloed, M.P.J. (2014). Psychological and educational recommendations for working with young people with Retinitis Pigmentosa. School Psychology International. 35, 357-369. doi:10.1177/0143034313476398 PDF


 • Blom, H., Marschark M., Vervloed, M.P.J., & Knoors H. (2014). Finding Friends Online: Online Activities by Deaf Students and Their Well-Being. PLoS ONE, 9, 2: e88351. doi:10.1371/journal.pone.0088351 PDF


 • Vervloed, M.P.J., Loijens, N.E.A. & Waller, S.E. (2014). Teaching children with visual impairments the meaning of words. Journal of Visual impairment and Blindness, 108, 5, 433-438. LINK AFB Press PDF


 • De Vaan, G., Vervloed, M.P.J. , Peters-Scheffer, N. C. Van Gent, T., Knoors, H., & Verhoeven, L. (2016). Behavioral Assessment of Autism Spectrum Disorders in People with Multiple Disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 60, 2, 101-112. doi:10.1111/jir.12206. PDF


 • De Vaan, G., Vervloed, M.P.J. , Hoevenaars-van den Boom, M., Antonissen, A., Knoors, H., & Verhoeven, L (2016). A Critical Review of Screening and Diagnostic Instruments for Autism Spectrum Disorders in People with Sensory Impairments combined with Intellectual Disabilities. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 9, 1-2, 36-59. doi: 10.1080/19315864.2015.1119917. PDF


 • Civitillo, S., De Moor, J. M.H.,  & Vervloed, M. P.J. (2016). Pre-service teachers’ beliefs about inclusive education in the Netherlands: An exploratory study. Support for Learning, 31, 2, 104-121. doi: 10.1111/1467-9604.12119 PDF


 • De Vaan, G., Vervloed, M.P.J. , Peters-Scheffer, N. C. Van Gent, T., Knoors, H., & Verhoeven, L. (2018). Assessing Autism Spectrum Disorder in People with Sensory Impairments combined with Intellectual Disabilities. Journal of Developmental and Physical Disabilities. doi: 10.1007/s10882-018-9597-x. PDF


 • Verver, S., Vervloed, M.P.J., Steenbergen, B. (2019). The use of augmented toys to facilitate play in school-aged children with visual impairments. Research in Developmental Disabilities, 85, 70–81. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.11.006.


 • Elsman, E., Al Baaj, M.,van Rens, G., van der Aa, H., Heymans, M., de Vries, R., Vervloed, M., Steenbergen, B., van Nispen, R. (2018). Quality of Life Research, 27, S145-S145  Supplement: 1  Meeting Abstract: 2088. PDF


 • Vervloed, M.P.J., Van den Broek, E.G.C., & Van Eijden, A.J.P.M. (2019). Critical Review of Setback in Development in Young Children with Congenital Blindness. International Journal of Disability, Development and Education. PDF https://doi.org/10.1080/1034912X.2019.1588231.


 • Ellen Elsman, Mo Al Baaj, Ger van Rens, Wencke Sijbrandi, Ellen van den Broek, Hilde van der Aa, Wouter Schakel, Martijn Heymans, Ralph de Vries, Mathijs Vervloed, Bert Steenbergen, Ruth van Nispen (2019). Interventions to improve participation and quality of life in children with visual impairment: a systematic review. Survey of Ophthalmology, 64, 4, 512-557
  PDF https://doi.org/10.1016/j.survophthal.2019.01.010.


 • Verver, S., Vervloed, M.P.J., Steenbergen, B.(2019). Facilitating play and social interaction between children with visual impairments and sighted peers by means of augmented toys. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 32, 93–111.
  PDF https://doi.org/10.1007/s10882-019-09680-6.


 • Verver, S, Vervloed, M.P.J., Yuill, N,. & Steenbergen, B (2019). Playful learning with sound-augmented toys: a comparison between children with and without visual impairments. Journal of Computer Assisted Learning, 36,147–159.

  https://doi.org/10.1111/jcal.12393.


 • De Vaan, G., Vervloed, M.P.J., Knoors, H., & Verhoeven, L. (in press). Profiles of Stereotyped Behaviour in People with Combined Sensory Impairments and Intellectual Disabilities. British Journal of Visual Impairment. PDF https://doi.org/10.1177/0264619619890901. • De Vaan, G & Vervloed, M.P.J. (in press). OASID, an Instrument for Assessing Autism Spectrum Disorders in Individuals with an Intellectual Disability Combined with Visual Impairment or Deafblindness. Journal of Visual impairment & Blindness.


 • De Vaan, G & Vervloed, M.P.J., Beijers, R, Knoors, H., Bloemink-Wolbrink, K.A., de Weerth, C., & Verhoeven, L. (in press). Associations between Cortisol Stress Levels and Autism Symptoms in People with Sensory and Intellectual Disabilities. Frontiers in Education, section Educational Psychology. https://doi.org/10.3389/feduc.2020.540387


  • De Vaan, G., Vervloed, M.P.J., Knoors, H., & Verhoeven, L. (2020). Stress, Affect Regulation and Attachment of People with Sensory and Intellectual Disabilities, Frontiers in Education, section Educational Psychology, 5, Article 539792. https://doi.org/10.3389/feduc.2020.539792


  Boeken en boekhoofdstukken in het Engels

  • Vervloed, M.P.J. (1996). Learning in preterm infants, habituation, operant conditioning and their associations with motor development, Doctoral thesis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen. PDF


  • Vervloed, M. P. J. (2000). The impact of contrast sensitivity on performance on the Sonksen Picture Guide to Visual Function. In C. Stuen, A. Arditi, A. Horowitz, M.A. Lang, B Rosenthal, & K.R. Seidman (Eds.) Vision Rehabilitation, assessment, intervention and outcomes, (pp 393-397). Swets & Zeitlinger: Lisse/Exton/Tokyo. PDF


  • Vervloed, M. P. J., Hamers, J.H.M., Van Mens-Weisz, M.M. & Timmer-van de Vosse, H. (2000). Revision of the Reynell-Zinkin scales for young visually handicapped children, In C. Stuen, A. Arditi, A. Horowitz, M.A. Lang, B Rosenthal, & K.R. Seidman (Eds.) Vision Rehabilitation, assessment, intervention and outcomes, (pp. 161-165). Swets & Zeitlinger: Lisse/Exton/Tokyo. PDF


  • Vervloed, M. P. J. (2002). Revision of the Reynell-Zinkin scales. In C. R. A. van Dijk, C. J. van Gendt, & M. T. Vink (Eds.) Looking forward, developments in early intervention for children with visual impairment (pp. 46-59). Bartiméus, Sensis, Visio Loo Erf. PDF


  • Knoors, H., & Vervloed, M. P. J. (2003). Educational Programming For Deaf children with Multiple Disabilities: Accommodating Special Needs. In M. Marschark & P. E. Spencer (Eds.) Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education (pp. 82-94). New York: Oxford University Press. PDF


  • Withagen, A., Janssen, N., Vervloed, M., Ekkens, I., & Schellingerhout, R. (2003). Tactual Profile An Assessment Procedure for Tactual Functioning in Children and Adolescents. In I. Oakley, S. O'Modhrain, & F. Newell (Eds.) Proceedings of Eurohaptics 2003 (pp. 401-404). Dublin, Ireland. www.eurohaptics.org/ PDF


  • Vervloed, M.P.J., Den Hartog, E., Jespers, C., & De wals, T. (2005) Radboud Sensis program for language, speech, and communication in children with visual impairment. International Congress Series 1282, 951-955, Vision 2005, Elsevier. PDF


  • Janssen, N. M., Withagen, A. J., & Vervloed, M. P. J. (2005). Tactual Profile, Reliability and Validity of the Instrument. International Congress Series 1282, 596-600, Elsevier. PDF


  • Withagen, A. J. Jansen, N. M., Vervloed, & M. P. J. (2005). Tactual profile, an assessment procedure for tactual functioning in children and adolescents. International Congress Series 1282, 762-766, Elsevier. PDF


  • Vervaart, E., Janssen, N.M., & Vervloed, M.P.J. (2005). In-sight: an assessment procedure for higher levels of visual functioning for visually impaired children. Vision 2005, London. International Congress Series 1282, 754-758, Elsevier. PDF


  • Cox, R. F. A., Reimer, A. M., Smitsman, A. W., Verezen, C. A., Vervloed, M. P. J., & Boonstra, F. N. (2008). Low-vision aids for young visually impaired children: Learning to use a magnifier. In: S. Cummins-Sebree, M. Riley, & K. Shockley (Eds.), Studies in Perception and Action IX, (pp. 143-146). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. PDF


  • Withagen, A., Vervloed, M.P.J., Knoors, H., Verhoeven, L. & Kappers, A.M.L. (2010) Accuracy of Haptic Object Matching in Blind and Sighted Children and Adults., EuroHaptics 2010, Part II, Lecture Notes in Computer Science 6192, pp. 365–370, Berlin: Springer-Verlag. PDF


  • Knoors, H., & Vervloed, M. P. J. (2011). Educational Programming For Deaf children with Multiple Disabilities: Accommodating Special Needs. In M. Marschark & P. E. Spencer (Eds.) Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education, Volume 1, Second Edition (pp.82-96). New York: Oxford University Press. PDF


  • De Vaan, G., Vervloed, M.P.J., Knoors, H, & Verhoeven, L. (2013). Autism Spectrum Disorders in People with Sensory and Intellectual Disabilities, Symptom Overlap and Differentiating Characteristics, (pp. 477-498). In M Fitzgerald (Ed.). Recent Advances in Autism Spectrum Disorders - Volume I. Rijeka, Intech. LINK PDF


  • de Vaan, G., Vervloed, M. P. J., Knoors, H., & Verhoeven, L (2014). Diagnosing autism in people with multiple disabilities: introducing a new instrument. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 27, 4, Special Issue, 325-326.


  • Vervloed, M.P.J. & Damen, S. (2016). Language and communication in people who are deafblind. In M. Marschark & P. E. Spencer (Eds.) The Oxford Handbook of Deaf Studies in Language (pp. 325-343). New York: Oxford University Press.


  • Withagen, A. (2013).Tactual functioning of blind children. Doctoral thesis, Radboud University, Nijmegen, Netherlands. PDF


  • de Vaan, G (2018). Autism spectrum disorder in people with multiple disabilities. Doctoral thesis, Radboud University, Nijmegen, Netherlands. PDF


  • Verver, S. (2020). Let's listen together, facilitating peer play and playful learning with sound-augmentedplay materials in children with visual impairments. Doctoral thesis Radboud university, Nijmegen, netherlands. PDF

  Hieronder staan publicaties waarnaar u kunt linken door op het DOI-nummer te klikken. U komt dan terecht op de website van de uitgever van het tijdschrift.


  U kunt het document downloaden door op de link PDF te klikken. Omdat in de meeste gevallen het copyright bij de uitgevers van de publicaties berust krijgt u niet de gedrukte versie van de publicatie te zien maar een proefdruk of manuscriptversie.


  Op de home page staan links naar repositories (Researchgate, ResearchID) waar u ook publicaties kunt vinden.

  Boeken en boekhoofdstukken in het Nederlands


  Laatste aanpassing Mathijs Vervloed 07-09-2020