Onderzoek / Research


Mathijs Vervloed

Tactiel functioneren van kinderen die blind zijn

Onderzoekslijnen

Assessment van Autisme Spectrum Stoornissen in kinderen met visuele en meervoudige beperkingen

Dit project ging over de tastontwikkeling van kinderen die vanaf de geboorte blind zijn. Kern van het onderzoek zijn ‘Exploratory Procedures (EP’s)’, dit zijn specifieke taststrategieën die mensen hanteren als ze bepaalde materiaaleigenschappen onderzoeken, zoals bijvoorbeeld gewicht of textuur. Lederman en Klatzky (1987) hebben een relatie gevonden tussen het gebruik van bepaalde EP’s en het onderzoeken van specifieke objecteigenschappen. Zo gebruiken mensen niet dezelfde taststrategie om de textuur van een object te onderzoeken en het gewicht vast te stellen. De centrale onderzoeksvragen waren:

  1. In welke mate beheersen congenitaal blinde kinderen de voorwaarden om adequaat tactiel te kunnen functioneren, zowel thuis als op school?
  2. Zijn er verschillen waarneembaar tussen het tactiel functioneren van blinde en ziende kinderen en volwassenen?
  3. Bezitten blinde kinderen betere verbale geheugencapaciteiten in vergelijking met ziende kinderen om hun gebrek aan visuele input te compenseren?


Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Koninklijke Visio door Ans Withagen, answithagen@visio.org


Kinderen met een visuele beperking lopen risico op een vertraagde spelontwikkeling en op beperkingen in de sociale interactie. Dit kan gevolgen hebben voor hun sociale netwerk, maar ook voor hun cognitieve ontwikkeling. Deze ontwikkelingen kunnen een succesvolle deelname aan onze samenleving bemoeilijken. Daarom wordt in dit project onderzocht of smart toys visueel beperkte kinderen kunnen helpen bij het samenspelen met andere (visueel beperkte) kinderen. De smart toys voorzien speelgoed van geluiden en muziek, waardoor het materiaal levendiger en uitnodigender wordt voor de kinderen en de kinderen ook betrokken raken bij elkaars spel. De verwachting is dat dit visueel beperkte kinderen aanzet tot meer en complexere vormen van spel en sociale interactie.


Daarnaast kunnen de smart toys in de klas dienen als middel om visueel beperkte kinderen een rijke leeromgeving te bieden. Daarom wordt ook onderzocht of de smart toys effectief zijn om visueel beperkte kinderen op een speelse manier zelfstandig kennis op te laten doen.  Op deze manier creëren we een extra middel voor leren die niet afhankelijk is van de inzet van volwassenen.


Dit project wordt gefinancierd door ZONMW en uitgevoerd in samenwerking met Koninklijke Visio en Bartimeus door Suzanne Verver, s.verver@pwo.ru.nl

Spel en sociale interactie bij kinderen met een visuele beperking met ondersteuning van smart toys

testkoffer

Het onderzoek bij kinderen met zintuiglijke beperkingen vindt plaats in vier samenhangende onderzoekslijnen:


  1. Beschrijvende studies
  2. Diagnostiek
  3. Interventies
  4. Sociale ontwikkeling en participatie

Lopende en recente projecten

In dit project bestuderen we de validiteit, betrouwbaarheid van een assessment procedure voor de diagnose van Autisme Spectrum Stoornissen in mensen met een visuele en/of meervoudige beperking. Het is het PhD project van Gitta de Vaan ,g.devaan@pwo.ru.nl gefinacierd door ZONMW, Koninklijke Kentalis en het BSI en in samenwerking met Koninklijke Visio en Bartimeus.

Laatste aanpassing Mathijs Vervloed 22-10-2020